Kaubanduspindade kinnisvara

Firma Univex Trading OÜ on kaubandussisustuse tarnijana tegutsenud Eestis 1993.a. alates.

Oleme sisustanud rohkesti erinevaid kaubanduspindu ning loonud kaubandus- ja partnerlussuhted paljude firmadega, kes kauplevad mistahes kaubanomenklatuuriga kogu selle ulatuses.

Meie poolt on välja töötatud ja funktsioneerivad edukalt paljude kaubanduspindade tehnoloogilised projektid. Tehnoloogilisi projekte välja töötades oleme läbi töötanud ka kaubanduspindade nõudluse ja hõivatuse turu, eesmärgiga kindlustada kaubanduspindade maksimaalne hõivatus juba enne kaubanduskeskuse avamist ja hoida seda alal kaubanduspinna kogu funktsioneerimise vältel.

Univex Trading OÜ kaubanduspindade kinnisvara alane tegevus on välja kasvanud meie kaubanduskogemusest ning tugineb Euroopa Liidus kujunenud praktikale, kus kinnisvarafirmad on kompetentsuse ja paremate tulemuste nimel spetsialiseerunud kinnisvara konkreetsetele valdkondadele.

Meie poolt pakutav uus teenus kaubanduspindade maksimaalse hõivatuse kindlustamiseks põhineb suurel andmebaasil, mis sisaldab teavet nii kaupade tootjate kui diilerite, samuti hulgifirmade kohta, kes on valmis tulema jaekaubandusturule, aga ka meie enda kümne aasta pikkusel kogemusel kaubanduses.

Kaubanduspinda rentida sooviv potentsiaalne pretendent saab meie poole pöördudes laialdast informatsiooni kõigi olemasolevate kaubanduspindade kohta, mis sisaldab andmeid nende suurusest, maksumusest, perspektiividest ja paiknemisest. Sellele lisaks võtame endale ülesande tekitada huvi Eesti ja välismaa firmades, reklaamides omal kulul Teie kaubanduspindu.

Tõenäoliselt olete oma töös korduvalt kokku puutunud kaubanduspinna hõivatuse probleemiga, kas siis otsides või vahetades rentnikku. Need probleemid püüame me Teie eest lahendada, tuginedes oma paljuaastasele kogemusele ja laialdasele andmebaasile.


Copyright © OÜ Univex Trading
UNIVEX